Over Jong Rabo / Partners

Om de leden een divers aanbod te bieden dat aansluit op de vraag uit de vereniging zoekt Jong Rabo regelmatig de samenwerking met andere jongerenverenigingen of externe partijen. Met behulp van deze contacten kunnen leden zich multidisciplinair ontwikkelen. Daarnaast stellen wij hen in staat om ook buiten Rabobank een netwerk op te bouwen. Er zijn een aantal vaste partners die goed passen bij de ambitie van JongRabo. Deze partners bieden een platform leden de mogelijkheid krijgen om zichzelf te  ontwikkelen en hun stem te laten horen. Er worden regelmatig activiteiten met onze partners georganiseerd.

Vakcentrale voor Professionals (VCP)

Jong Rabo sloot in 2016 een overeenkomst met VCP. Hierdoor kunnen leden hun horizon verbreden en een klankbord zijn voor heel het land. Leden kunnen activiteiten van VCP bijwonen en invloed uitoefenen op nationale sociaal- economische thema’s. VCP helpt Jong Rabo daarnaast in de professionalisering van de belangenbehartiging.

Website VCP


InterCompany Association (ICA)

ICA is de grootste netwerkkoepel van young professonals in Nederland. De activiteiten hebben als doel je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, je kennis te verbreden en je netwerk te vergroten. De activiteiten van ICA vormen een toevoeging op het activiteiten aanbod van Jong Rabo en worden telkens gehost door één van de bij ICA’s aangesloten jongerenverenigingen.

Website ICA


FLAIRS

FLAIRS is een stichting die één keer per jaar een interbancair evenement organiseert voor de leden van de jongeren verenigingen van Van Lanschot, ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS. Het doel van FLAIRS is om young professionals bij elkaar te brengen, elkaar te inspireren en een netwerk van bancaire professionals op te bouwen.

Website FLAIRS


Commissie Ethiek

In 1998 heeft de Rabobank Groep de Commissie Ethiek in het leven geroepen. Iedere medewerker binnen de Rabobank Groep die voor een ethisch dilemma staat, kan het Bureau Ethiek inschakelen. Omdat de Commissie het belangrijk vindt ook de Jong Rabo generatie bij haar casuïstiek en besluitvorming te betrekken, mag Jong Rabo een afgevaardigde leveren die zitting neemt in de Commissie Ethiek.

Website Commissie Ethiek Rabobank

“Jong Rabo is zo lekker één”

Eric Saris – Directeur Bedrijven Rabobank