Jong Rabo Congres 2019

  09:00 uur
  Van Aken Werkwarenhuis, Den Bosch
  Congrescommissie
  Nederlandstalig

Netwerken Kennisverbreding Persoonlijke ontwikkeling

Jong Rabo Congres 2019

 

For English, see below -------

 

Thema: Perspectief

Dresscode: Casual

 

Perspectief staat voor het oogpunt van waaruit men iets bekijkt, de positie die men inneemt bij het observeren. De wijze waarop men iets aanschouwt, het gezichtspunt.

Iedereen heeft een ander perspectief op de wereld, zowel letterlijk (we kijken niet door dezelfde ogen) als figuurlijk (we beschikken allemaal over andere ervaringen, meningen en overtuigingen waar we de geobserveerde werkelijkheid aan toetsen).

Er komt veel op ons af. Een steeds sneller ontwikkelende markt, zorgt dat wij ons als bank blijven aanpassen in de manier van werken. Het is moeilijk te voorspellen hoe de bank er over 10 jaar uitziet, waar je wel aan kunt blijven werken is jezelf.

Ben je je bewust van je eigen perspectief op je eigen ontwikkeling, de bank en de wereld? Laat je verrassen door de verschillende perspectieven die worden aangeboden en schrijf je in voor het Jong Rabo Congres van 2019.

Je bent van harte welkom op vrijdag 3 mei van 9:00 uur tot 19:00 uur. Wij bieden hierbij een vijftal workshops aan waarvan je er twee van zal volgen. Geef je voorkeur aan bij de inschrijving en wij zullen ons best doen je bij je eerste voorkeur in te delen.

Workshops

NLP: Neuro linguïstisch programmeren (NL) (VOL!!!)

Altijd al willen weten waarom je nu net niet zei wat je had willen zeggen, waarom je je niet hebt aangemeld voor dat project terwijl je het wel heel leuk vindt, of meer van dit soort vragen over jezelf? In deze workshop een (eerste) kennismaking met je eigen ‘programmering’, inzicht krijgen in je gedrag en dat kunnen veranderen.

Ideation (EN en NL)

Verander je perspectief op innovatie en geef je creativiteit een boost. ‘Ideation’ is een goede manier om uit je tunnelvisie te komen. Er zijn veel methodes om creativiteit een boost te geven, maar deze workshop is gefocust om jou de handvaten te bieden om ideeën verder te ontwikkelen tot innovatie.

Vitaliteit (NL)

Iedereen weet dat gezond leven goed voor je is, maar ben jij ook bekend met de effecten van vitaliteit op je werkprestaties? De workshops focussen zich op voeding, sporten, het vinden van balans en de kracht van ontspanning. In de eerste ronde zal de mentale kant worden belicht en in de twee ronde wordt de fysieke kant ook meegenomen met kans op een leuke prijs.

Zien wat je niet ziet (EN en NL)

Je kijkt altijd met een subjectieve blik door je eigen bril naar de wereld, naar de dingen die gebeuren. Een bril die gevormd wordt door je karakter, je opvoeding en allerlei omgevingsfactoren. En dat betekent ook dat jij altijd bepaalde zaken over het hoofd ziet. Omdat ze gewoon niet in je blikveld zijn, niet ‘passen’ in jouw manier van kijken. Meestal ontdek je pas dat er ook andere manieren zijn om iets te zien als je je daarvoor openstelt, als je met andere mensen gaat praten en je geïnteresseerd bent in hun ideeën. Leer te kijken naar dat wat je niet ziet om de werkelijkheid anders te zien.

Duurzaamheid - wat doet Rabobank en wat kun je zelf doen? (NL)

Ben jij bewust van de strategie van Duurzaamheid binnen de Rabobank en aan welke projecten wij werken als bank? En ben jij nieuwsgierig naar hoe duurzaam jij zelf bent privé en hoe je duurzaamheid toepast in je werk? Laat je meenemen in de wereld van duurzaamheid en laat je stimuleren regie te nemen op jouw mate van duurzaamheid.

Sommige workshops worden een ronde in het Engels gegeven, mocht dit een probleem zijn mail ons zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij de inschrijving.

Wij beloven dat je op einde van de dag een ervaring rijker bent geworden en trots bent op jezelf én op Jong Rabo!

Mail ons gerust indien je nog vragen hebt op Congres@jongrabo.nl

Hartelijke groeten,

De leden van de congrescommissie 2019!

--------

 

Theme: Perspective

Dresscode: Casual

 

Perspective is a particular way of viewing things that depends on one’s experience and personality and the ability to consider things in relation to one another. The point of view.

Everybody has a different perspective on the world, both literally (we do not look through the same eyes) as figurative (we all have different experiences, opinions and beliefs on which we observe the reality).

The world is changing and it is changing fast. A rapid evolving market, results in a bank that has to adapt quickly. Only it is hard to predict the bank of the future, so we want to focus on developing ourselves.

Are you aware of your own perspective on your development, the bank and the world? Let yourself be surprised by different perspectives and subscribe to the Young Rabo Congress of 2019.

You are welcome on Friday 3th of May at 9 AM till 7 PM. Most of the programme will be in English, two presentations are in Dutch. Besides we offer three workshops in English of which you can join two. Please indicate your preference in the subscription and we will try to enrol you to those workshops.

Workshops

Please indicate your preference in the subscription and we will try to enrol you to those workshops. On May 3th you will be informed on which workshops you will participate.

NLP: Neuro linguïstisch programmeren (NL) (FULLY BOOKED!!!)

Always wanted to know why you don’t said what you wanted to say, why you did not sign up to the project you liked so much or similar questions? In this workshop you will become familiar with your own programming, to gain insight in your behaviour and methods to change this.

Ideation (EN and NL)

Change your perspective on innovation and boost your creativity!

Ideation is a powerful tool to help you get out of the stale modes of thought that can start to dull even the sharpest minds over time. While creativity certainly can be a part of many ideation techniques, it isn't actually what ideation is about. These workshops will provide you with skills to develop your idea into innovation.

Vitality (NL)

Everybody knows the positive effects of a healthy lifestyle, but are you familiar with the effects of vitality on your work performance? The workshops focus on nutrition, sports, finding balance and the power of relaxation. The workshop in the first round will emphasise on mental healthiness and the second workshop will be more physical and an award.

See what you don’t see (EN and NL)

You always have a subjective view on the world. A view that is formed by your character, education and all kinds of environmental factors. That means you do not notice everything that is going on. Just because they are not included in your view. Most of the time you discover new perspectives only when you allow them, if you talk to others and are interested in their ideas. Learn to look at what you don’t see to develop another perspective on reality.

Sustainability (NL)

Are you aware of the strategy of Sustainability within Rabobank and the projects we are working on? Are you curious to find out how sustainable you are living and in your job? Learn more about sustainability and get inspired to take ownership on this subject.

We promise you an awesome experience on the day that will make you proud to be part of Young Rabo.

Please contact us, if you have any questions: Congres@jongrabo.nl

Kind Regards,

The members of the Congress Committee 2019!

 

Aanvang: vrijdag 3 mei 2019 09:00
Organiserende commissie Congrescommissie
Inschrijven vanaf: woensdag 3 april 2019 12:00
Inschrijven t/m: vrijdag 26 april 2019 10:00

Van Aken Werkwarenhuis - Tramkade 22, 5211 VB Den Bosch

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.

“Jong Rabo is zo lekker één!”

Eric Saris – Directeur Organisatieontwikkeling, Performance & Strategie