Jong Rabo

Auteur: Jessica White, Bestuur

De Rabobank heeft sinds 1998 een Commissie Ethiek, die enkele keren per jaar bijeenkomt om bankgerelateerde cases en vraagstukken met een ethisch aspect te bespreken.

Dit artikel beschrijft opzet en werking van de ‘ethische infrastructuur’ van de Rabobank, de wijze waarop Rabobank omgaat met ethische dilemma’s, de voordelen die deze werkwijze biedt, en de uitdagingen en toekomstige mogelijkheden ervan. Het op diverse niveaus methodisch bespreken van ethische dilemma’s is een functie die (nog) niet door wet- en regelgeving wordt vereist, maar die wel onontbeerlijk is voor het beoogde herstel van vertrouwen in de financiële sector. Omdat dit belang verder strekt dan alleen dat van de Rabobank, is kennis van onze ervaringen nuttig voor anderen die hiermee aan de slag willen.

 Lees hier het artikel

Wat doet de Ethiek commissie van Rabobank?

"Door onze leden in contact te brengen met jongeren van andere verenigingen worden ze uitgedaagd om out of the box te denken,
dat resulteert in leerzame multidisciplinaire bijeenkomsten met een prachtige dynamiek!”

Yannick de Rooij – Voormalig voorzitter Jong Rabo