Jong Rabo
57% vol

  16:00 uur
  Microsoft Teams,
  Social Impact Commissie
  Engelstalig

Kennisverbreding Persoonlijke ontwikkeling Organisatie thema

Ethische dilemma’s op dinsdag!

Ken jij Bureau Ethiek al? Bureau Ethiek ontvangt en beantwoordt vragen van ethische aard van medewerkers vanuit de gehele Rabobank. De Social Impact Commissie en Bureau Ethiek slaan nu de handen ineen. Samen gaan wij, samen met jou, in discussie over actuele en ethische vraagstukken binnen de bank. Zouden jonge medewerkers andere standpunten hebben? Wij zijn benieuwd!

Wat kun je verwachten?

  • Presentatie: hoe gaat Rabobank om met ethiek en wat kun je zelf doen bij een ethisch dilemma? 
  • Interactieve dialoog over actuele ethische dilemma’s binnen de bank.
  • Korte brainstorm over hoe ethische dilemma’s meer zichtbaar te maken onder jonge medewerkers en de stem van jonge medewerkers nog beter te laten spreken.

Start: 16:00

Einde: 17:30

Extra leuk: je mag een jonge collega ‘meenemen’ die nog geen Jong Rabo lid is! Zo kan je collega gratis kennismaken met Jong Rabo. Wil je iemand meenemen? Dan geef je dit aan bij je inschrijving.

Note: we vragen om je adres omdat je achteraf nog iets kleins toegestuurd krijgt.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethical dilemmas on Tuesday!

Do you already know the Ethics Desk within Rabobank? This independent committee receives and answers questions of an ethical nature from employees from all over Rabobank. The Social Impact Committee and the Ethics Desk are now joining forces. Together with you we will discuss current and ethical issues within the bank. Would young employees have different points of view? We are curious!

 

What can you expect?

  • Presentation: how does Rabobank deal with ethics and what can you do yourself in an ethical dilemma?
  • Interactive dialogue about current ethical dilemmas within the bank.
  • Short brainstorm on how to make ethical dilemmas more visible among young employees and to make the voice of young employees speak even better.

 

Start: 16:00

End: 17:30

Extra fun: you can "bring" a young colleague who is not a Jong Rabo member yet! This way your colleague can get to know Jong Rabo for free. Do you want to bring someone with you? Then you indicate this when you register.

Please note: we ask for your address because you will receive something small afterwards.

Aanvang: dinsdag 23 maart 2021 om 16:00
Organiserende commissie Social Impact Commissie
Inschrijven vanaf: maandag 15 februari 2021 om 12:00
Inschrijven t/m: vrijdag 19 maart 2021 om 12:00

Microsoft Teams - ,

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.
Log in om je in te schrijven.

"Empowerment van onze leden hebben we laten zien door hen een podium te geven en de klankbordrol als vereniging te versterken. Op die manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van Rabobank én die van onze leden.”

Marijke Klaver – Voormalig voorzitter Jong Rabo