Raad van Advies

De Raad van Advies staat het bestuur bij en adviseert hen op inspirerende wijze over beleidsvorming en ontwikkeling van een toekomstvisie. De Raad van Advies bestaat uit Ugur Pekdemir (directievoorzitter Rabobank Amstel en Vecht), Pim Mol (hoofd Rabo Foundation Performance & Strategie), Janine Vos (Chief HR Officer Rabobank), Barbara Baarsma (directievoorzitter Rabobank Amsterdam), Yannick de Rooij (oud voorzitter Jong Rabo) en Seline de Groot (oud voorzitter Jong Rabo). De leden van de Raad van Advies hebben een diverse achtergrond. Zij kunnen Jong Rabo daardoor vanuit verschillende invalshoeken adviseren. Daarnaast nemen zij het bestuur mee in de meest recente ontwikkelingen binnen de bank. De afgelopen periode heeft de Raad van Advies geadviseerd bij het opstellen van het jaarplan, het aansluiten bij actuele strategische thema’s en de invloed hiervan op Jong Rabo.

"Empowerment van onze leden hebben we laten zien door hen een podium te geven en de klankbordrol als vereniging te versterken. Op die manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van Rabobank én die van onze leden.”

Marijke Klaver – Voormalig voorzitter Jong Rabo