Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit zes jonge mensen die allen werkzaam zijn binnen verschillende bedrijfsonderdelen van Rabobank. De bestuursleden zijn de verbindende factor tussen Rabobank Groep, de commissies, leden en externe partijen. Daarnaast hanteren zij een langetermijnvisie om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Zij beogen kwaliteit, vernieuwing, professionalisering en creativiteit te bevorderen en stimuleren verbinding in de breedste zin van het woord.

Seline de Groot – Voorzitter

Seline de Groot

Seline is de stem van onze vereniging binnen de Rabobank. Met haar passie voor Jong Rabo zorgt ze dat we blijven opstaan voor jonge medewerkers binnen de bank. Ook is ze verantwoordelijk voor het behalen van onze jaarlijkse speerpunten en werkt ze aan het verder professionaliseren van de vereniging. Het uiteindelijke doel? Hoe positioneren we onszelf en hoe zorgen we ervoor dat de Rabobank niet meer om ons heen kan?

Seline.de.Groot@rabobank.nl
LinkedIn


Kim Arts – Secretaris

Kim Arts

Als secretaris is Kim de rechterhand van het bestuur. Zij houdt toezicht op gemaakte speerpunten, lopende activiteiten en relevante verplichtingen van het bestuur. Met haar enthousiasme voor de vereniging is Kim verantwoordelijk voor het ledenbestand en het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor alle geïnteresseerde, nieuwe en bestaande leden.

Kim.Arts@rabobank.nl
LinkedIn


Olaf Gremmen – Penningmeester

Olaf Gremmen

Olaf is verantwoordelijk voor de financiën. Hij zorgt hiervoor met steun van de groepsdirectie. Zo brengt hij de bijdragen van ons leden in kaart en bepaalt hij de structuur. Op deze manier blijft het mogelijk om actuele en nieuwe activiteiten aan te bieden aan alle leden.

Olaf.Gremmen@Rabobank.nl
LinkedIn


Eric Kusters – Activiteitencoördinator

Erik Kusters

Als Bestuurslid Activiteitencoördinator is Eric verantwoordelijk voor een goede spreiding van de activiteiten door heel Nederland. Hij zorgt voor de werving van en verbinding met actieve leden. Uiteraard is de koers en continuïteit van de vereniging hierbij ook belangrijk. Zijn uiteindelijke doel is commissies te ondersteunen zodat zij zich volledig kunnen bezighouden met het organiseren van activiteiten en deze tevens bereikbaar te houden voor alle Jong Rabo leden.

Eric.Kusters@rabobank.nl
LinkedIn


Jessica White – Communicatie

Jessica White

Communicatie is cruciaal voor de sfeer, professionalisering en betrokkenheid binnen de vereniging. Het bepaalt hoe wij ons binnen de Rabobank positioneren als vereniging. Hier is Jessica voor verantwoordelijk. Daarbij hoort zowel creativiteit als consistente vernieuwing. Dit is nodig om nu en in de toekomst de vereniging verder te professionaliseren. Voor alles rondom ons merk, de communicatie- en marketingrichtlijnen kun je bij Jessica terecht.

Jessica.White@rabobank.nl
LinkedIn


Baukje Holtrop – Externe Betrekkingen

Baukje Holtrop

Als bestuurslid Externe Betrekkingen vertegenwoordigd Baukje Jong Rabo binnen én buiten de Rabobank bij bijvoorbeeld de diversiteitsnetwerken en het jongerenforum. Zij houdt de bestaande contacten met onze partners, maar legt ook nieuwe contacten met andere bedrijven. Dit doen we met nieuwe samenwerkingen en het delen van kennis (met andere jongerenverenigingen en professionals binnen en buiten het financiële sector). Heb je mooie ideeën die je onder de aandacht wil brengen? Wil je samenwerken met Jong Rabo of in contact komen met andere bedrijven of jongerenverenigingen (van bedrijven)? Neem dan contact op met Baukje!

Baukje.Holtrop@rabobank.nl
LinkedIn

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank