Partners

Om ons aanbod te laten aansluiten op de wensen van onze leden en onze missie en visie, zoekt Jong Rabo regelmatig de samenwerking met andere jongerenverenigingen of externe partijen. Met behulp van deze contacten kunnen leden zich multidisciplinair ontwikkelen. Daarnaast stellen wij hen in staat om ook buiten Rabobank een netwerk op te bouwen. Er zijn een aantal vaste partners die goed passen bij de ambitie van Jong Rabo. Deze partners bieden een platform waarbij leden de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun stem te laten horen. Er worden regelmatig activiteiten met onze partners georganiseerd.

Vakcentrale voor Professionals (VCP)

Jong Rabo heeft in 2016 een overeenkomst met VCP gesloten. Hierdoor kunnen leden hun horizon verbreden en een klankbord zijn voor heel het land. Leden kunnen activiteiten van VCP bijwonen en invloed uitoefenen op nationale sociaal-economische thema’s. VCP helpt Jong Rabo daarnaast in de professionalisering van de belangenbehartiging.

Website VCP


InterCompany Association (ICA)

ICA is dé overkoepelende netwerkvereniging van young professonals in Nederland. De activiteiten die ICA organiseert hebben als doel persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, kennis te verbreden en netwerk te vergroten. Deze vormen een toevoeging op het activiteitenaanbod van Jong Rabo en worden afwisselend gehost door één van de bij ICA aangesloten jongerenverenigingen.

Website ICA


FLAIRS

FLAIRS is een stichting die één keer per jaar een interbancair evenement organiseert voor de leden van de jongerenverenigingen van Van Lanschot, ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS. Het doel van FLAIRS is om young professionals bij elkaar te brengen, elkaar te inspireren en een netwerk van bancaire professionals op te bouwen.

Website FLAIRS


Commissie Ethiek

In 1998 heeft de Rabobank Groep de Commissie Ethiek in het leven geroepen. Iedere medewerker binnen de Rabobank Groep die voor een ethisch dilemma staat, kan het Bureau Ethiek inschakelen. Omdat de Commissie het belangrijk vindt ook de Jong Rabo generatie bij haar casuïstiek en besluitvorming te betrekken, mag Jong Rabo een afgevaardigde leveren die zitting neemt in de Commissie Ethiek.

Website Commissie Ethiek Rabobank

"Door onze leden in contact te brengen met jongeren van andere verenigingen worden ze uitgedaagd om out of the box te denken,
dat resulteert in leerzame multidisciplinaire bijeenkomsten met een prachtige dynamiek!”

Yannick de Rooij – Voormalig voorzitter Jong Rabo