Grow! Tips & Tricks - Webinar

  16:30 uur
  Microsoft Teams,
  GROW!-commissie
  Nederlandstalig

  • Grow
  • PersonalDevelopment
  • FutureSkills
  • Grownotes
Persoonlijke ontwikkeling

For English, see below 

LEARN MORE ABOUT GROW!

We zijn al bijna op de helft van 2020! Dit is een goed moment om stil te staan bij jouw GROW! Zeker in deze snel veranderende wereld is het van belang om te kijken naar jouw bijdrage aan onze missie Growing a better world together. Maar ook naar hoe jij je komend jaar wilt ontwikkelen om nu en in de toekomst met plezier te kunnen blijven werken. Iedereen binnen de bank heeft te maken met het invullen van zijn of haar eigen GROW! Wil jij meer uit jouw GROW! halen, maar kan je hier wel wat tips & tricks voor gebruiken? Meld je dan aan voor dit webinar!

Tijdens dit webinar zullen Stephan Horn en Anne-Lieke Nijman van HR Lead to GROW! in gaan op onder andere de toegevoegde waarde van GROW! En delen zij de meest waardevolle tips. Daarnaast zullen zij ook aandacht besteden aan hoe jij jouw GROW! plannen future proof maakt. Dus wil je weten hoe je jouw GROW! verbindt met de 12 Raboskills? Hoe je jouw doelen voor komend jaar goed kan formuleren? Hoe en bij wie je feedback vraagt (ook in digitale tijden)? Of hoe je het beste een (wrap-up) gesprek met je manager aan kan gaan?

Meld je dan nu aan voor de GROW! tips & tricks webinar op dinsdag 26 mei van 16:30 tot 17:30!

De webinar zal in het Nederlands worden gegeven. Bij voldoende animo zal eind juni een tweede Grow! webinar worden gegeven in het Engels.

GROW! Commissie

Kim, Ylona, Yasemin, Else-Mieke & Lisa

Om de webinar zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij jullie wensen, vragen we je om bij het inschrijfformulier een vraag in te sturen naar wat jij nog zou willen weten over Grow! Wij zullen zorgen dat de vragen aan bod komen tijdens de webinar. Tijdens de webinar bestaat ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Verdere info met de online link zal na aanmelding later per mail worden verstuurd naar de deelnemers.  

---------------------------

LEARN MORE ABOUT GROW!

We are almost half way through 2020! Now is a good time to reflect on your GROW! Especially in this rapidly changing world it is important to look at your contribution to our mission Growing a better world together. But also think about how you want to develop in the coming year to be able to continue your work happy; now and in the future. Everyone within the bank has to fill in his or her own GROW! Do you want to step up your game with your GROW!, but can you use some tips & tricks? Sign up for our webinar!

In this webinar, Stephan Horn and Anne-Lieke Nijman from HR Lead to GROW will discuss the added value of GROW! and where you can find helpful information on RaboHub. In addition, they will also pay attention to how you can make your GROW! future proof. So do you want to know how to connect your GROW! to the 12 Raboskills? How to properly formulate your goals for the coming year? How and from whom do you ask for feedback (also in this digital times)? Or how you can start the wrap-up conversation with your manager?

Sign up now for the GROW! tips & tricks webinar on Tuesday 26 May from 16:30 to 17:30!

This webinar will be given in Dutch. When there is enough enthusiasm we will organise a second GROW! Webinar end of June in English.

GROW! Commission

Kim, Ylona, ​​Yasemin, Else-Mieke & Lisa

To ensure that the webinar matches your wishes as much as possible, we ask you to submit a question in the registration form. Then we make sure that these questions will be discussed. During the webinar there is also the possibility to ask other questions.​​Further information with the online link will be sent later by email to participants after registration.

Aanvang: dinsdag 26 mei 2020 om 16:30
Organiserende commissie GROW!-commissie
Inschrijven vanaf: maandag 18 mei 2020 om 09:00
Inschrijven t/m: maandag 25 mei 2020 om 14:00

Microsoft Teams - ,

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank