Reverse Mentoring: experiencing a different way of coaching
86% vol

  16:30 uur
  Utrecht Croeselaan, UCP-015, Utrecht
  Reverse Mentoring
  Nederlandstalig

Persoonlijke ontwikkeling

For English scroll down

Reverse Mentoring

Wist je dat jouw jonge(re) blik andere inzichten kan geven? Je bent misschien niet de meest ervaren collega, maar je ziet andere dingen, stelt andere vragen en bent nieuwsgierig. Gewoon: omdat je op jouw manier naar de wereld kijkt. Zelf vind je dat eigenlijk niet zo bijzonder. Dat is toch ‘normaal’? Ja en nee. Want jouw blik is anders dan die van een senior manager die jarenlange ervaring heeft en van een andere generatie is. Wil jij komend half jaar bijzondere gesprekken voeren met iemand uit senior management waarbij jij de vragen stelt en coacht? Dan is het Reverse Mentoring programma iets voor jou!

Meestal worden we gecoacht door collega’s die al langer bij Rabobank werken dan wijzelf, meer ervaring hebben en/of een senior positie vervullen. Bij Reverse Mentoring werkt het juist andersom: jonge, enthousiaste collega’s coachen een door de wol geverfde manager.

We zijn voor 12 senior managers, de mentees, op zoek naar Jong Rabo-leden die in de periode van april tot en met oktober 2021 de rol van mentor willen vervullen. In deze periode vindt er een kick-off plaats, plan je samen met je mentee 4 coachgesprekken, voer je 4 intervisiegesprekken met jouw mede mentoren en sluiten we vervolgens in oktober gezamenlijk af. Tijdens de kick-off ontvang je alle tools en middelen om dit traject tot een succes te maken. Hou het begin van de avond van 21 april alvast vrij in jouw agenda!

Wil je meer weten? Download dan onze one-page.

Hoe meld je je aan voor Reverse Mentoring?

Voel je je aangesproken en heb je zin om mee te doen? Super! Laat ons op creatieve wijze weten wie jij bent en wat jij brengt als mentor! Dit mag in een filmpje (max. 5 min), een collage of een brief. Iets wat bij jou past. Graag ontvangen wij jouw aanmelding voor 5 maart. Na 5 maart zullen wij een selectie maken en laten wij jou weten of je dit avontuur met ons mag aangaan. Stuur jouw motivatie naar seline.de.groot@rabobank.nl met als onderwerp Aanmelding Reverse Mentoring.

 

Reverse Mentoring

Did you know that your younger perspective can provide different insights? You may not be the most experienced colleague, but you see things differently, ask different questions and you are curious. Simply because you look at the world in your own way. You probably wouldn’t consider that to be so special. It is 'normal', right? Yes and no. Because your view is different from that of a senior manager who has years of experience and is of a different generation. Do you want to have interesting conversations with someone from senior management during the next six months, where you’re the one asking the questions and coaching them? Then you are the perfect candidate for the Reverse Mentoring program!

We are usually coached by colleagues who have been working at Rabobank longer than we have, have more experience and/or hold a senior position. With Reverse Mentoring, it works the other way around: young, enthusiastic colleagues coaching a senior manager.

For 12 senior managers, the mentees, we are looking for Jong Rabo members who are willing to fulfil the role of mentor during the period from April to October 2021. During this period, a kick-off will take place, you and your mentee will plan 4 coaching meetings, you will have 4 intervision meetings with your fellow mentors and we will then conclude together in October. During the kick-off you will receive all the tools and resources you will need to make this program a success. Block the beginning of the evening of April 21st in your agenda!

Do you want to know more? Download our one-pager.

How do you sign up for Reverse Mentoring?

Are you interested and do you want to participate? Great! Let us know, in a creative way, who you are and what you will bring as a mentor! This may be in a video (max 5 min), a collage or a letter. Something that suits you. We would like to receive your application before March 5th. After March 5th we will make a selection and let you know if you can join us in this adventure. Send your motivation to seline.de.groot@rabobank.nl with the subject: Sign up for Reverse Mentoring.

Aanvang: woensdag 21 april 2021 om 16:30
Organiserende commissie Reverse Mentoring
Inschrijven vanaf: woensdag 10 februari 2021 om 12:00
Inschrijven t/m: maandag 8 maart 2021 om 12:00

Utrecht Croeselaan, UCP-015 - Croeselaan 18, Utrecht

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.
Log in om je in te schrijven.

“Ik ben ontzettend trots op de vereniging die er nu staat;
passievolle, gedreven mensen die gaan voor hún organisatie en daarmee (Jong) Rabo uniek maken!”

Marijke Klaver – Voormalig voorzitter Jong Rabo