Reinvent our cooperative identity with Ieko Sevinga

  15:30 uur
  Rabobank Fellenoord, Eindhoven
  Regiocommissie Zuid
  Nederlandstalig

  • managing board
  • coöperative identity
  • meaningful cooperation
Netwerken Kennisverbreding Organisatie thema

For English below

Onze klanten, leden en de samenleving verwachten van de Rabobank wat anders dan van de andere banken. In de praktijk maakt de Rabobank deze belofte nog niet waar, zo leert de feedback en onderzoeken.

Intern onderzoek via de engagement scan laat zien dat dit niet zo vreemd is. Het merendeel van de medewerkers vindt namelijk dat zij geen betekenisvolle bijdrage aan onze samenleving leveren. Ook blijkt dat de betekenis van de coöperatieve identiteit van de Rabobank onduidelijk (en onbekend) is bij veel medewerkers, door het ontbreken van een concrete 'look & feel'.

Ontdek opnieuw onze coöperatieve identiteit samen met Ieko Sevinga, Chief Information & Operations Officer. Wil jij deze interactieve sessie met een van de leden van onze groepsdirectie meemaken, meld je dan nu aan!

Programma - 24 januari

15.30 Welkom @ Fellenoord, Eindhoven
16.00 Presentatie Ieko
17.00 Vragen en interactie met publiek
17.30 Borrel

---------------------------------------------

English

Our customers, members and the society expect something different from Rabobank than from other banks. In practice, Rabobank does not yet live up to this promise, as feedback and research teaches.

Internal research via the engagement scan shows that this is not so strange. The majority of employees believe that they do not make a meaningful contribution to society. It also appears that the significance of Rabobank's cooperative identity is unclear (and unknown) to many employees, due to the lack of a specific 'look & feel'.

Reinvent our cooperative identity together with Ieko Sevinga, Chief Information & Operations Officer. Do you want to join this interactive session with one of the members of our Managing Board, sign up now!

Program - 24th of January

15.30 Welcome @ Fellenoord, Eindhoven
16.00 Presentation Ieko
17.00 Questions and interaction with audience
17.30 Drinks

Aanvang: vrijdag 24 januari 2020 om 15:30
Organiserende commissie Regiocommissie Zuid
Inschrijven vanaf: donderdag 9 januari 2020 om 12:00
Inschrijven t/m: vrijdag 24 januari 2020 om 12:00

Rabobank Fellenoord - Fellenoord 17, 5612 AA Eindhoven

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank