Wellbeing Young Employees - Call for Action!

  15:30 uur
  Digital (Teams),
  Panel Commissie
  Nederlandstalig

  • wellbeing
  • thuiswerken
Organisatie thema

For English, see below

Heb jij nog energie en plezier tijdens het thuiswerken? Of ben jij ook één van de jonge medewerkers die de thuiswerksituatie als lastig ervaart? Dan is dit je kans! Uit onderzoek blijkt namelijk dat onze doelgroep er meer problemen mee heeft dan andere collega’s. Vanuit HR & Young Talent Management is er daarom een initiatief gestart waarbij jonge medewerkers ideeën mogen aandragen die hun helpen bij het thuiswerken. Niet vrijblijvend, er gaat nu echt wat met onze ideeën gebeuren!

De beste ideeën die worden aangedragen krijgen (wanneer nodig) budget en er zullen op zeer korte termijn pilots starten. Als je wilt, mag je ook zelf bij deze pilot betrokken zijn. Sterker nog, graag!  Na 2-3 maanden uitproberen zullen de initiatieven met de meeste impact worden uitgekozen om bankbreed te worden geïmplementeerd. Alles om de thuiswerksituatie voor onze jonge collega’s dragelijker te maken!

2 december zal HR in samenwerking met JongRabo de aftrap doen voor deze challenge; Wie komt met het beste idee wat we uiteindelijk in de praktijk gaan uitvoeren? Tijdens de sessie krijg je verdere toelichting over de achtergrond en mogelijkheden en zullen we je hopelijk inspireren om tot ideeën te komen én deze ook direct concreet te maken!

Iedereen is welkom, ook wanneer je (nog) niet lid bent van JongRabo. Meldt je in dat geval aan door een mail te sturen naar Gydo.van.der.Zwaluw@rabobank.nl

Ga jij het verschil maken?

Het plenaire gedeelte zal in het engels plaats vinden. Bij de break-out groepen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeurstaal.

 -----------------

Do you still have energy and fun while working from home? Or are you also one of the young employees who experiences the home working situation as difficult? This is your chance! Research shows that our target group has more problems with this situation than other colleagues. That’s why HR & Young Talent Management has started an initiative where young employees can submit ideas that help them work from home. Now for real, because our ideas will really be implemented!

The best ideas will receive a budget (if necessary) and we will start pilots for these ideas as soon as possible. If you want, you can also be involved in this pilot yourself. In fact, please! After 2-3 months of trial, the initiatives with the most impact will be selected for bank-wide implementation. Everything to make the working from home situation more bearable for our young colleagues!

December 2nd, HR will kick off this challenge in collaboration with Jong Rabo; Who will come up with the best idea that will really be implemented? During this session you will receive an explanation about the background and possibilities and we will inspire you to come up with ideas and turn them into a concrete plan!

Everyone is welcome, even if you are not (yet) a member of Jong Rabo. In that case, register by sending an email to Gydo.van.der.Zwaluw@rabobank.nl

Are you going to make the difference?

The plenary part of this session will be in English. In the break-out groups we try to take your preferred language into account as much as possible.

Aanvang: woensdag 2 december 2020 om 15:30
Organiserende commissie Panel Commissie
Inschrijven vanaf: woensdag 18 november 2020 om 12:00
Inschrijven t/m: dinsdag 1 december 2020 om 17:00

Digital (Teams) - ,

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank